Pirkimai

Pirkimai

Technologijų ir inovacijų centras pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Visus bendrovės pirkimus pagal įgaliojimą atlieka „Lietuvos energija" grupės įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras.
 Informacija apie Technologijų ir inovacijų centro vykdomus pirkimus skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centras tinklalapyje.