„Lietuvos energija“ prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

„Lietuvos energija“ prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

2017.07.12

„Lietuvos energija“ prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

Sutaupyta beveik 10 GWh elektros energijos, iki 33 proc. padidinta energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių, 75 proc. viršijęs vidutinis klientų pasitenkinimo rodiklis, daugiau nei 50 proc. siekiantis darbuotojų įsitraukimas, 620 tūkst. eurų parama 25-ioms visuomenės iniciatyvoms bei daugiau nei 100 mln. eurų dividendų į valstybės biudžetą. Tai tik keli rezultatai, skelbiami „Lietuvos energijos“ įmonių grupės korporatyvinės atsakomybės ataskaitoje už 2016 metus, kurioje grupės veikla apžvelgiama ekonominės, socialinės bei aplinkosauginės atsakomybės požiūriu.

„Lietuvos bendrovių tarpe esame vieni iš pirmųjų, kurie korporatyvinės atsakomybės ataskaitoje savo vykdomas veiklas ir rezultatus aiškiai sieja su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, pasauliniu mastu apibrėžtais iki 2030 metų. Ataskaitoje atskleidėme, kaip mums aktualių Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas atsispindi „Lietuvos energijos“ vertės grandinėje“, - teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Grupė įvardino jos veiklai aktualiausius Darnaus vystymosi tikslus ir atskleidė veiklas, kuriomis prisidėjo prie jų įgyvendinimo praėjusiais metais. Pagrindiniais Darnaus vystymosi tikslais „Lietuvos energija“ nurodė prieinamos ir švarios energijos plėtrą, inovacijų ir infrastruktūros vystymą, indėlį į darnių miestų ir bendruomenių kūrimą, klimato kaitos poveikio švelninimą, gyvybės žemėje ir vandenyje apsaugą, deramo darbo ir ekonominio augimo užtikrinimą, atsakingo vartojimo ir gamybos bei kokybiško išsilavinimo skatinimą. Grupės veiklos ir rezultatų sąsajos su konkrečiais Darnaus vystymosi tikslais bus įvertinamos iš naujo kiekvienais metais.

2016 metais „Lietuvos energijos“ grupė pradėjo įgyvendinti „Veiklos meistriškumo“ programą, kuria siekiama tobulinti kasdienes veiklas. Tokių patobulinimų praėjusiais metais užregistruota per 380, o jų dėka sutaupyta per 34 000 eurų bei daugiau nei 20 000 darbo valandų, kurios buvo skirtos esamų paslaugų gerinimui ir naujų kūrimui. Tobulindami procesus ir efektyvindami veiklą, „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojai sukūrė prielaidas veiklos sąnaudų mažėjimui, o tuo pačiu ir tvaresniems finansiniams rezultatams bei daugiau nei 100 mln. eurų siekusiai grąžai savo akcininkui – Lietuvos valstybei ir jos piliečiams.

Praėjusiais metais grupės mastu taip pat sustiprintas darbuotojų ugdymas: startavo ilgalaikės vadovų ugdymo programos, grupės mastu pradėti rengti naujokų integracijos renginiai. Taip pat sėkmingai inicijuota ir vidinių mokymų programa, kurią įgyvendina grupės įmonėse dirbantys savo sričių ekspertai, savanoriškai tapę lektoriais ir aktyviai pradėję dalintis žiniomis bei patirtimi su kolegomis. Šie ir kiti veiksmai itin prisidėjo ir prie ženklaus darbuotojų įsitraukimo augimo – 2016 metais grupės mastu jis išaugo iki 54 proc.

2017 metais „Lietuvos energijos“ įmonių grupė tęsia atsakingos veiklos praktiką ir jau  įgyvendina visos organizacijos ir verslo aplinkos pažangą skatinančius pokyčius: didina lygias galimybes, skatina inovacijas, didesnį energetinį efektyvumą, darbuotojų sveikatingumą ir įsitraukimą bei atsakingo verslo praktikos plėtrą energetikos sektoriaus ir visos šalies mastu.

Su visais „Lietuvos energijos“ grupės pasiekimais atsakingos veiklos srityje galima susipažinti čia: http://www.le.lt/index.php/atsakingas-verslas/ataskaitos/2497