„Lietuvos energija“ laikosi aukščiausių informacijos atskleidimo standartų

„Lietuvos energija“ laikosi aukščiausių informacijos atskleidimo standartų

2017.09.21

„Lietuvos energija“ laikosi aukščiausių informacijos atskleidimo standartų

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pradėtą  tyrimą dėl nepateiktų dviejų „Lietuvos energijos“ grupei priklausančių įmonių vadovių privačių interesų deklaracijų atkreipiame dėmesį, kad grupės įmonės laikosi visų informacijos atskleidimo reikalavimų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinei direktorei ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ generalinei direktorei nenustato pareigos deklaruoti privačius interesus. Tokią pareigą įstatymas, be kitų asmenų, nustato vadovams tų įmonių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei. Tokį įstatymo išaiškinimą „Lietuvos energijos“ prašymu dar 2015 m. pateikė pati Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

AB „Energijos skirstymo operatorius“  94,98 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energija“, UAB, 5,02 proc. – kitiems akcininkams.

UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 50,1 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energija“, UAB, 29,01 proc. akcijų – AB „Energijos skirstymo operatorius“, 20,01 proc. akcijų – „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 0,02 proc. akcijų – UAB Verslo aptarnavimo centrui, 0,91 proc. akcijų UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Grupės įmonių „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Technologijų ir inovacijų centras“ vadovės iš VTEK negavo jokios informacijos ar paklausimų, susijusių su jų atžvilgiu pradėtais tyrimais.

Didžiausia šalies energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ laikosi aukščiausių informacijos atskleidimo standartų. 2015 m. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame įmonių atskaitingumo tyrime „Lietuvos energija“ buvo pripažinta viena geriausiai viešai atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje.