ESO ir TIC vadovės nepažeidė reikalavimo deklaruoti privačius interesus

ESO ir TIC vadovės nepažeidė reikalavimo deklaruoti privačius interesus

2017.11.29

ESO ir TIC vadovės nepažeidė reikalavimo deklaruoti privačius interesus

„Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausančios įmonės laikosi aukščiausių informacijos atskleidimo standartų. Kaip šiandien paskelbė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, grupės įmonių „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Technologijų ir inovacijų centras“ generalinės direktorės nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutraukė tyrimus dėl vadovių interesų deklaracijų.

Toks sprendimas nuoseklus bei atitinka anksčiau pačios Komisijos teiktus išaiškinimus. Dar 2015 m. „Lietuvos energijos“ prašymu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pateikė įstatymo išaiškinimą, sakantį, jog pareigą deklaruoti privačius interesus įstatymas nustato vadovams tų įmonių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei. Tuo tarpu „Energijos skirstymo operatoriaus“  94,98 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energijai“, 5,02 proc. – kitiems akcininkams, o „Technologijų ir inovacijų centro“ 50,1 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energijai“, 49,9 proc. – kitoms grupės įmonėms. Tai reiškia, kad valstybės netiesiogiai valdomų įmonių vadovai neturi prievolės deklaruoti privačių interesų.

Kaip ir buvo tikėtasi, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija išliko nuosekli, ir sprendimas nesiskiria nuo prieš dvejus metus pateikto išaiškinimo.