Misija ir vizija

Misija, vizija ir strategija

Misija

Užtikrinti, atitinkantį klientų poreikius, patikimą ITT paslaugų teikimą LE įmonių grupės įmonėms.

Vizija

ITT kompetencijų centras pažangiausiais sprendimais prisidedantis prie LE įmonių grupės vertės didinimo.

Vertybės

  • Atsakomybė
  • Bendradarbiavimas
  • Rezultatas

Strategija

Siekdamas kryptingai įgyvendinti savo misiją ir viziją, Technologijų ir inovacijų centras numatė tris pagrindines strategines kryptis ir tikslus, kurie apima 2014-2020 m. laikotarpį. Šios kryptys leis nuosekliai didinti įmonės vertę, nes apims visas svarbiausias valdymo sritis: klientų pasitenkinimą, veiklos efektyvumą ir organizacinę kultūrą.

TIC strategija yra suderinta su "Lietuvos energijos" įmonių grupės strategija ir ją papildo.